(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Ngày 13/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1