(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên. Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất ở tại Điểm dân cư xóm Hưng Thịnh xã Trung Thành; Điểm dân cư nông thôn Tân Trung, xã Đắc Sơn và khu Tái định cư Bờ Hội xã Thuận Thành; Điểm dân cư Cửa Nghè xã Tân Phú; Điểm dân cư Ao Múc xã Tân Phú; Khu tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành; Khu Tái định cư Cống Vỡ, TDP Vinh Xương, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên.(Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

- Nơi có tài sản: Điểm dân cư xóm Hưng Thịnh xã Trung Thành; Điểm dân cư nông thôn Tân Trung, xã Đắc Sơn và khu Tái định cư Bờ Hội xã Thuận Thành; Điểm dân cư Cửa Nghè xã Tân Phú; Điểm dân cư Ao Múc xã Tân Phú; Khu tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành; Khu Tái định cư Cống Vỡ, TDP Vinh Xương, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

- Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: UBND thị xã Phổ Yên. Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

+ Điểm dân cư xóm Hưng Thịnh xã Trung Thành; Điểm dân cư nông thôn Tân Trung, xã Đắc Sơn và khu Tái định cư Bờ Hội xã Thuận Thành; Điểm dân cư Cửa Nghè xã Tân Phú; Điểm dân cư Ao Múc xã Tân Phú; Khu tái định cư xóm Xây xã Thuận Thành: Đất ở tại nông thôn (ONT).

+ Khu Tái định cư Cống Vỡ, TDP Vinh Xương, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Tình trạng tài sản: Đã được phê duyệt quy hoạch.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Khu Tái định cư Cống Vỡ, TDP Vinh Xương, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên; Khu tái định cư xóm Xây, xã Thuận Thành: Đã có hạ tầng kỹ thuật (Theo hiện trạng).

+ Điểm dân cư xóm Hưng Thịnh xã Trung Thành; Điểm dân cư nông thôn Tân Trung, xã Đắc Sơn và khu Tái định cư Bờ Hội xã Thuận Thành; Điểm dân cư Cửa Nghè xã Tân Phú; Điểm dân cư Ao Múc xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên: Nhà nước không đầu tư hạ tầng kỹ thuật (Theo hiện trạng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá:

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 29/11/2019 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính).

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày 23/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: (Chi tiết nhưPhụ lục kèm theo).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 23/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013, có khả năng về tài chính và có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với mỗi lô đất, một hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Hồ sơ đấu giá hợp lệ bao gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (Bản chính).

+ CMND hoặc Căn cước công dân (02 bản photo).

+ Sổ hộ khẩu (02 bản photo).

+ Giấy uỷ quyền (Trong trường hợp uỷ quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

+ Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Ngày 10; 11; 12/12/2019.

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 3901.0001.287076 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 13/12/2019 tại Hội trường truyền thống UBND thị xã Phổ Yên. Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá với từng lô đất. Không hạn chế số vòng).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127; (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cám ơn! 

Phụ lục

Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 32/TB-VBAP ngày 23/11/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc

S

TT

Lô đất

Số lô

Diện tích/Lô

(m²)

Gía khởi điểm (đồng/m²)

Gía khởi điểm 01 lô (đồng)

Bước giá (đồng/m²)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/lô)

I.KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÓM XÂY, XÃ THUẬN THÀNH

1

Từ lô số 60 đến lô số 64; Từ lô số 66 đến lô số 74; Từ lô số 38 đến lô số 47

24

300

2.000.000

600.000.000

100.000

120.000.000

500.000

2

Lô số 37 (Bám 02 mặt đường)

1

284

2.200.000

624.800.000

100.000

124.960.000

500.000

TỔNG CỘNG

25

7484

15.024.800.000

3.004.960.000

12.500.000

II. KHU TÁI ĐỊNH CƯ CỐNG VỠ, PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN (Đường quy hoạch rộng 7,5m. Vỉa hè rộng 3m)

1

Lô số 137

1

250

8.000.000

2.000.000.000

200.000

400.000.000

500.000

2

Lô số 95, 97, 100, 120

4

125

10.000.000

1.250.000.000

500.000

250.000.000

500.000

TỔNG CỘNG

5

750

7.000.000.000

1.400.000.000

2.500.000

III. KHU TÁI ĐỊNH CƯ BỜ HỘI, XÃ THUẬN THÀNH (Bám đường quy hoạch rộng 7,5m. Vỉa hè rộng 3m)

1

Từ lô số 20 đến lô số 22; Từ lô số 32 đến lô số 38

10

126

4.400.000

554.400.000

100.000

110.880.000

500.000

TỔNG CỘNG

10

5.544.000.000

1.108.800.000

5.000.000

IV. ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TÂN TRUNG, XÃ ĐẮC SƠN (Bám đường quy hoạch rộng 7,5m. Vỉa hè rộng 2,5m)

1

Từ lô số 102 đến lô số 111; Từ lô số 113 đến lô số 116; Từ lô số 119 đến lô số 133; Từ lô số 174 đến lô số 179; Từ lô số 186 đến lô số 205

55

100

1.250.000

125.000.000

100.000

25.000.000

100.000

2

Lô số 101, 118, 185 (Bám 02 mặt đường)

3

118

1.375.000

162.250.000

100.000

32.450.000

100.000

Lô số 117, 134(Bám 02 mặt đường)

2

124

170.500.000

100.000

34.100.000

100.000

Lô số 180, 184(Bám 02 mặt đường)

2

98

134.750.000

100.000

26.950.000

100.000

Lô số 173 (Bám 02 mặt đường)

1

106

145.750.000

100.000

29.150.000

100.000

TỔNG CỘNG

63

6404

8.118.000.000

1.623.600.000

6.300.000

V. KHU TÁI ĐỊNH CƯ HƯNG THỊNH, XÃ TRUNG THÀNH (Bám đường quy hoạch rộng 7,5m)

1

Từ lô số 27đến lô số 36; Từ lô số 7 đến lô số 12

16

300

700.000

210.000.000

50.000

42.000.000

200.000

TỔNG CỘNG

16

4800

3.360.000.000

672.000.000

3.200.000

VI. ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN KHU CỬA NGHÈ, THÔN VÂN TRAI, XÃ TÂN PHÚ (Bám khoảng lùi bảo vệ đê, phía trước là đường đê rộng 4,5m)

1

Từ lô số 1 đến lô số 9

9

120

520.000

62.400.000

50.000

12.480.000

100.000

TỔNG CỘNG

9

1080

561.600.000

112.320.000

900.000

VII. ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN KHU AO MÚC, THÔN VÂN TRAI, XÃ TÂN PHÚ (Bámkhoảng lùi bảo vệ đê, phía trước là đường đê rộng 4,5m)

1

Từ lô số 2 đến lô số 14

13

120

520.000

62.400.000

50.000

12.480.000

100.000

2

Lô số 1 (Bám 02 mặt đường)

1

120

572.000

68.640.000

50.000

13.728.000

100.000

TỔNG CỘNG

14

1680

879.840.000

175.968.000

1.400.000

TỔNG TẤT CẢ CÁC LÔ

40.488.240.000

8.097.648.000

25.500.000