(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng. Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại Khu dân cư thôn Tam Bình, xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Số tt

Số thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

85

58

77,20

243.000.000

48.600.000

4.000.000

200.000

2

86

58

77,20

243.000.000

48.600.000

4.000.000

200.000

3

87

58

77,50

244.000.000

48.600.000

4.000.000

200.000

4

72

62

112,00

352.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

5

75

62

111,90

352.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

6

78

62

142,60

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

7

79

62

142,50

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

8

83

62

142,60

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

9

84

62

142,70

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

10

85

62

142,40

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

11

87

62

142,50

347.000.000

70.000.000

5.000.000

200.000

Tổng cộng:

3.516.000.000

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT);

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng giá khởi điểm: 3.516.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười sáu triệu đồng

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/12/2019 (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 10/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (trong giờ hành chính).

Ngoài ra Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Cư Klông, huyện Krông Năng vào ngày 10/12/2019.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/12/2019 tại Hội trường UBND xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tối đa không quá 03 (ba) vòng.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá

Mọi chi tiết xin liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng; địa chỉ: 108 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3673218.