(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng. Địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại khu dân cư thôn Tam Bình, xã Cư Klông, huyện Krông Năng, cụ thể:

+ Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT). Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

+ Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Số TT

Số

thửa đất

Tờ

bản đồ

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

85

58

77,20

243.000.000

48.600.000

4.000.000

2

86

58

77,20

243.000.000

48.600.000

4.000.000

3

87

58

77,50

244.000.000

48.600.000

4.000.000

4

72

62

112,00

352.000.000

70.000.000

5.000.000

5

75

62

111,90

352.000.000

70.000.000

5.000.000

6

78

62

142,60

347.000.000

70.000.000

5.000.000

7

79

62

142,50

347.000.000

70.000.000

5.000.000

8

83

62

142,60

347.000.000

70.000.000

5.000.000

9

84

62

142,70

347.000.000

70.000.000

5.000.000

10

85

62

142,40

347.000.000

70.000.000

5.000.000

11

87

62

142,50

347.000.000

70.000.000

5.000.000

Tổng cộng:

3.516.000.000

- Tổng giá khởi điểm: 3.516.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười sáu triệu đồng).3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo tới ngày 10/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính). Ngày 10/12/2019 tại UBND xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 13/12/2019 tại Hội trường UBND xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

* Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3954464.