(BĐT) - Công ty Xây dựng 384 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Công ty Xây dựng 384.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Xây dựng 384.

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Tài sản bán đấu giá bao gồm:

- 01 Lô máy, thiết bị thanh lý đợt 2 năm 2019 (Có danh mục kèm theo).

Giá khởi điểm và tiền đặt trước: Giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản trên là 1.600.000.000 đã bao gồm 10% thuế VAT (Bằng chữ: Một tỉ, sáu trăm triệu đồng). Tiền đặt trước cho lô xe máy, thiết bị thanh lý đợt 2 năm 2019 là 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ mời đấu giá:

- Thời gian và địa điểm bán hồ sơ:

+ Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 26/11/2019 đến hết ngày 04/12/2019 (Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

+ Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Xây dựng 384. Đ/c: Số 495 quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Giá bán: 1.000.000 VNĐ/ bộ hồ sơ.

- Thời gian xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 04/12/2019 (Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

- Địa điểm thu hồ sơ và tiền đặt trước:

+ Địa điểm thu hồ sơ: Tại Công ty Xây dựng 384. Đ/c: Số 495 quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

+ Địa điểm thu tiền đặt trước: Tiền đặt trước nộp tại địa điểm trên (nếu là tiền mặt) hoặc gửi vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Xây dựng 384, số 5041100384384 Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Trị.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 05/12/2019 đến trước 16 giờ 00, ngày 12/12/2019 (Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá vòng 01: Từ ngày 05/12/2019 đến trước 16 giờ 00, ngày 12/12/2019 (Trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

5. Địa điểm, thời gian tổ chức mở thư chào giá:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/12/2019.

- Địa điểm tổ chức phiên mở thư chào giá: Tại Công ty Xây dựng 384. Đ/c: Số 495 quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Xây dựng 384. Đ/c: Số 495 quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0984.655.353 gặp đ/c Võ Đình Long - Trợ lý Phòng Xe máy vật tư để biết thêm chi tiết.