(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Agribank Chi nhánh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2019, đấu giá Công trình trên đất và dây chuyền máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1