(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá

a/ Tên tài sản đấu giá giá (đấu giá từng chiếc): 05 xe ô tô các loại và đã qua sử dụng, cụ thể:

-Xe ô tô con, biển số 52T-3574, nhãn hiệu TOYOTA, số loại CAMRY GRANDE MCV20L-JEMGKU, số máy 1MZ-1209850, số khung 53SK200X-780794, do Việt Nam sản xuất năm 2001, 05 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2.995 cm3.

-Xe ô tô con, biển số 52X-1576, nhãn hiệu FORD, số loại MONDEO B4YLCBD, số máy LCBD3P-00794, số khung FVLLAVMRB43P-00794, do Việt Nam sản xuất năm 2003, 05 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2.495 cm3.

-Xe ô tô khách, biển số 53M-6976, nhãn hiệu MERCEDES, số loại MB140, số máy 16197110014208, số khung KPD66116853906321, do Việt Nam sản xuất năm 2003, 16 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2.295 cm3.

-Xe ô tô tải thùng kín, biển số 54M-7263, nhãn hiệu DAIHATSU, số loại HIJET, số máy 9221347, số khung S89-3002577, do Việt Nam sản xuất năm 1997, 02 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 1.589 cm3.

-Xe ô tô tải, biển số 54T-3673, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE RZH113LSRMRE, số máy 2RZ-3111537, số khung RZH113-4000083, do Việt Nam sản xuất năm 2003, 06 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2.438 cm3.

Chi tiết và số lượng tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 864/2019/CTTDG-EOI và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 864/2019/BCTDG-EOI ngày 11/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI – Việt Nam.

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nỗ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

c/ Nguồn gốc và pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0172624 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2001.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-8938466 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V – Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 25/4/2019 (có hiệu lực đến hết ngày 24/10/2019).

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0249982 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2003.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-8960076 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-10D – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Nam Việt, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/9/2019 (có hiệu lực đến hết ngày 02/3/2020).

-Giấy Đăng ký xe ô tô số 080769 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2008 (đăng ký lần đầu ngày 08/10/2003).

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-8959194 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-10D – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Nam Việt, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/8/2019 (có hiệu lực đến hết ngày 01/11/2019).

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0375955 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấpngày 06/10/2008 (đăng ký lần đầu ngày 12/6/2000).

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-6536441 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-10D – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Nam Việt, huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/9/2018 (có hiệu lực đến hết ngày 03/12/202018).

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0263413 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/10/2003.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC-8583442 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 50-10D – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đăng kiểm Nam Việt, huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/4/2019 (có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2019).

-Nghị quyết số 311/NQ-HĐTV ngày 04/10/2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

-Quyết định số 312/QĐ-HĐTV-XSKT ngày 04/10/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thanh lý các xe ô tô đã hết hạn khấu hao, hư hỏng, sử dụng không hiệu quả của Công ty.

-Chứng thư thẩm định giá số 864/2019/CTTDG-EOI và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 864/2019/BCTDG-EOI ngày 11/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI – Việt Nam.

-Biên bản đánh giá lại TSCĐ ngày 25/11/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

-Công văn số360/CV-XSKT ngày 25/11/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minhvề việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô hư hỏng, sử dụng không hiệu quả.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm:

-Xe ô tô con, biển số 52T-3574: 151.136.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

-Xe ô tô con, biểnsố 52X-1576: 107.301.000 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu, ba trăm lẻ một ngàn đồng).

-Xe ô tô khách, biển số 53M-6976: 84.769.000 đồng (Tám mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

-Xe ô tô tải thùng kín, biển số 54M-7263: 24.773.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

-Xe ô tô tải, biển số 54T-3673: 80.227.000 đồng (Tám mươi triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước tương đương 20% so với giá khởi điểm:

-Xe ô tô con, biển số 52T-3574: 30.227.000 đồng.

-Xe ô tô con, biểnsố 52X-1576: 21.460000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 53M-6976: 16.953.000 đồng.

-Xe ô tô tải thùng kín, biển số 54M-7263: 4.954.000 đồng.

-Xe ô tô tải, biển số 54T-3673: 16.045.000 đồng

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 10, 11 và 12/12/2019 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ:

-Xe ô tô con, biển số 52T-3574: 200.000 đồng/ 1 bộ.

-Xe ô tô con, biểnsố 52X-1576: 200.000 đồng/ 1 bộ.

-Xe ô tô khách, biển số 53M-6976: 150.000 đồng/ 1 bộ.

-Xe ô tô tải thùng kín, biển số 54M-7263: 100.000 đồng/ 1 bộ.

-Xe ô tô tải, biển số 54T-3673: 150.000 đồng/ 1 bộ

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minhquyết địnhvà thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá, cụ thể:

-Xe ô tô con, biển số 52T-3574: 1.000.000 đồng.

-Xe ô tô con, biểnsố 52X-1576: 1.000.000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 53M-6976: 1.000.000 đồng.

-Xe ô tô tải thùng kín, biển số 54M-7263: 200.000 đồng.

-Xe ô tô tải, biển số 54T-3673: 1.000.000 đồng.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 05 và 06/12/2019 (giờ hành chính), tại số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ xem tài sản: Chị Mai Trang, số điện thoại: 0933534131.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 10/12/2019 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, dự kiến vào lúc 08 giờ 30 ngày 13/12/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh giao trực tiếp tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền. Nếu quá thời hạn trên, người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh nếu có.