(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Công ty Điện lực Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi, số 15 Nguyễn Thiệu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 243 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Lô vật tư, thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém phẩm chất (có bao gồm chất thải nguy hại).

Nơi có tài sản: Các kho của Công ty tại thành phố Quảng Ngãi; huyện Đức Phổ; Lý Sơn.

Giá khởi điểm: 1.809.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 361.000.000 đồng.

Đăng ký, bỏ phiếu trả giá: Đến ngày 10/12 tại Trung tâm.

Đấu giá: Ngày 13/12/2018 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (gồm các mã: 08.02.04; 11.04.02; 11.08.03; 15.01.01; 15.01.02; 16.01.06; 16.01.13; 17.03.04; 17.06.01; 18.01.04; 18.02.01; 19.06.01), có nhu cầu liên hệ Trung tâm. Điện thoại: 3837266.