(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền như sau:

Quyền thuê cơ sở nhà đất số 38 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6