(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do UBND huyện Thanh Ba ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 93 ô đất ở tại khu 6, xã Đông Thành; Diện tích: từ 136,2 m2 ÷ 230,0 m2/ô; Giá khởi điểm: từ 7.000.000 đ ÷ 8.000.000đ/m2; Tiền đặt trước: 180.000.000đồng/ô đất.

UBND huyện Thanh Ba (Ban Chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất).

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 93 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 93 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 93 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 93 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 93 ô đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ảnh 5