(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh- Chi nhánh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất ở tại Khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (bán lần 02).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 6