(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng và 08 lô đất tại Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 9