(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 159 lô đất thuộc Dự án: Hoa viên và khu dân cư mới huyện Đắk Mil (giai đoạn 2) tại thị trấn Đắk Mil và xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil

Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 3
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 4
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 5
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 6
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 7
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 8
Ngày 13/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 159 lô đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 9