(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2021 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

112 phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính bị tịch thu, trong đó: - Lô 1: 19 phương tiện giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng. - Lô 2: 93 phương tiện giao thông đường bộ không đủ điều kiện lưu hành, tổ chức phá hủy bán phế liệu.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày 13/11/2021, đấu giá 112 phương tiện giao thông đường bộ tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 13/11/2021, đấu giá 112 phương tiện giao thông đường bộ tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 13/11/2021, đấu giá 112 phương tiện giao thông đường bộ tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 3