(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào Tạo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá:

- Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, biển kiểm soát: 51A-4176, màu xanh- đen, số chỗ ngồi: 05, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: Camry 2.2 GLI SXV20L - JEMNKU, loại xe: ô tô con, số máy: 5S-4384326, số khung: 53SK200X779942, chủ xe: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 3 Công trường Quốc tế, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh); Sản xuất tại Việt Nam năm 2000;

- Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla Altis, biển kiểm soát: 51A-0795, màu đen, số chỗ ngồi: 05, nhãn hiệu: TOYOTA, số loại: COROLLA ALTIS ZZE122L-GEMEKH, loại xe: ô tô con, số máy: 1ZZ-0899029, số khung: E122-7500811, chủ xe: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Số 3 Công trường Quốc tế, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), sản xuất tại Việt Nam năm 2001;

Việc bán tài sản được thực hiện theo phương thức có sao bán vậy, bán toàn bộ tài sản một lần.

Giá khởi điểm đấu giá: 250.300.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn) trong đó:

- Xe Toyota Camry: 120.300.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

- Xe Toyota Corolla Altis: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Giá bán tài sản không có thuế giá trị gia tăng. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản, chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng và các phí liên quan khác do khách hàng trúng đấu giá phải chịu (nếu có).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (hai trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 10/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu Giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/11/2020 đến ngày 06/11/2020 (trong giờ hành chính) - Địa chỉ: Số 3 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 13/11/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín với phương thức trả giá lên. Tối đa 01 (một) vòng đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam sơn Sài Gòn, (số điện thoại: 028.22455120 – 028.22455806); Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại: 024.38695144).