(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Công ty Điện lực Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 1