(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Trường Cao đẳng Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Tên tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế:

Vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng.

3. Giá khởi điểm: 18.813.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm mười ba ngàn đồng chẵn).

(Được xuất hóa đơn công sản theo quy định).

4. Bước giá: 200.000 đồng.

5. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng.

6. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt tại Công ty. Thời gian nộp từ 16 giờ ngày 10/11/2020 đến 16 giờ ngày 12/11/2020.

8. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ, ngày 12/11/2020. (giờ hành chính) tại Công ty.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Theo điều 38 của Luật đấu giá.

- Yêu cầu khách hàng đọc kỹ Quy chế đấu giá trước khi đăng ký.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 16 giờ, ngày 13/11/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phú

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

Liên hệ và đăng ký tại Công ty. Địa chỉ: 424 Lâm Quang Ky, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0918576061 (Hoàng).

Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 6
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 7
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 8
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 9
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 10
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 11
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 12
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 13
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 14
Ngày 13/11/2020, đấu giá vật tư Thiết bị dạy và học đã qua sử dụng tại tỉnh Kiên Giang ảnh 15