(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0939871102.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Quyền thuê mặt bằng nhà giữ xe Bệnh viện Sản – Nhi.

Tài sản cho thuê bao gồm: Nhà xe khu sản, nhà xe khu nhi, bãi giữ xe ô tô, cụ thể như sau:

Ngày 13/11/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng nhà giữ xe tại Bệnh viện Sản – Nhi, tỉnh Trà Vinh ảnh 1

+ Nhà xe hai bánh: bao gồm xe mô tô 2 bánh, xe đạp; ngoài việc giữ xe phải phối hợp với bảo vệ bệnh viện giám sát người ra vào tại các cổng bãi giữ xe, giữ an ninh trật tự, phối hợp bảo vệ bệnh viện giải quyết các sự cố về trật tự trong bệnh viện 24/24.

+ Bãi xe ô tô:

Tất cả xe ô tô (bao gồm xe thân nhân, xe bệnh nhân, các xe dịch vụ vận chuyển người không cần trợ giúp y tế, xe Taxi...). Trừ xe đến công tác có công lệnh; xe Dịch vụ vận chuyển người bệnh cần có trợ giúp y tế được sự cho phép của Bệnh Viện Sản nhi trà Vinh (có giấy chuyển tuyến đến và chuyển tuyến đi); xe nhân viên bệnh viện; xe vận chuyển hàng hóa, vật tư cho bệnh viện (có hóa đơn hoặc hợp đồng); xe của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị đến liên hệ công tác không được thu phí giữ xe.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Thời gian cho thuê mặt bằng là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

- Giá khởi điểm là: 10.000.000 đồng/tháng x 36 tháng.

Tổng giá khởi điểm: 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Bắt đầu: 07 giờ ngày 10/11/2020

- Kết thúc: 17 giờ ngày 12/11/2020

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 36134410001

+ Tại Ngân hàng SCB, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian đăng ký và bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 10/11/2020.

9. Địa điểm đăng ký và bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 04 và 05/11/2020.

b. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

* Các yêu cầu đối với đơn vị đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tổ chức/cá nhân phải có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.

- Số lượng nhân sự tối thiểu 10 người, bao gồm:

+ Nhân viên giám sát: 01 người có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ điều hành vận tải; giấy chứng nhận đã được tập huấn quy tắc ứng xử trong ngành y tế hoặc giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ giao tiếp và phục vụ khách hàng tại cơ sở y tế hoặc các chứng nhận tương đương khác và có thời gian tập huấn từ 05 ngày trở lên.

+ Nhân viên giữ xe: 09 người có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ với thời gian đào tạo lớn hơn hoặc bằng 30 ngày; giấy chứng nhận đã được tập huấn quy tắc ứng xử trong ngành y tế hoặc giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ giao tiếp và phục vụ khách hàng tại cơ sở y tế hoặc các chứng nhận tương đương khác và có thời gian tập huấn từ 05 ngày trở lên.

- Cam kết hổ trợ Bệnh viện xe Ôtô đời từ 2015 về sau để đưa rước bác sỹ hội chẩn, nhân viên đi kho bạc khi bệnh viện có nhu cầu, kể cả giờ trực với giá 7.000 đồng/1km.

- Công khai mức giá dịch vụ (theo Quy định của UBND tỉnh).

+ Xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/xe/lần gửi.

+ Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô: 2.000 đồng/xe/lần gửi.

+ Xe ô tô: 10.000 đồng/xe/lần gửi.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương để đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CMND, sổ hộ khẩu.

* Đối với tổ chức: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Bản sao CMND của người đại diện, bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đồng thời, nộp đầy đủ văn bản, tài liệu trong các yêu cầu đối với đơn vị đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá khi tham gia đấu giá và được đóng gói, niêm phong.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ ngày 13/11/2020

- Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

14. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.