(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: KP Dũng Liên, phường Trung sơn (nay là số 224, đường Ngô Quyền), thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CM 090680, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH 02842 QĐ: 4164/QĐ-UB do UBND thành phố Sầm Sơn cấp ngày 28/09/2018 mang tên ông Nguyễn Hữu Sự. Thông tin cụ thể về thửa đất:

*. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 162;

- Tờ bản đồ số: 42;

- Địa chỉ thửa đất: KP Dũng Liên, phường Trung sơn (Nay là số 224, đường Ngô Quyền), thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Diện tích: 202 m2 (Hai trăm linh hai mét vuông);

- Hình thức sử dụng; Sử dụng chung không; sử dụng riêng 202 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất

*. Tài sản gắn liền với đất: Phần giá trị công trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm, các tài sản gắn liền với diện tích đất đã thế chấp, cụ thể:

Nhà ở 02 tầng kiên cố chưa được nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Diện tích xây dựng: 108m2;

- Địa chỉ: KP Dũng Liên, phường Trung sơn (Nay là số 224, đường Ngô Quyền), thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Kết cấu: BTCT, tường xây gạch quét sơn, sàn lát gạch men;

- Năm xây dựng 2003 và sửa lại năm 2017;

- Hiện trạng: Tài sản sử dụng để ở và kinh doanh.

*. Vị trí giáp ranh (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ), cụ thể:

- Phía Đông giáp đất dân cư;

- Phía Tây giáp đường Ngô Quyền;

- Phía Nam giáp đất dân cư;

- Phía Bắc giáp đất dân cư.

Hiện trạng tài sản: Tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Thanh Hóa, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự đòi tài sản trong trường hợp bên A không bàn giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá. Người mua trúng đấu giá tự đòi tài sản hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền đòi tài sản và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đòi tài sản nêu trên.

3.2. Giá khởi điểm, Bước giá:

Giá khởi điểm: 3.838.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

- Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng/01 hồ sơ (Sáu trăm triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền (nếu có);

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ vào phong bì có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020 (Giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: KP Dũng Liên, phường Trung Sơn (nay là số 224, đường Ngô Quyền), thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020 (Giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 12/11/2020;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Hữu Sự.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 13/11/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.