(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Công ty TNHH Phạm Hoàng Minh và Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 13/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 1, TPHCM ảnh 1