(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đấu giá tài sản thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, hiện trạng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, nơi có tài sản.

Ngày 13/11/2020, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

- Tổng giá khởi điểm 03 xe: 167.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

(Giá khởi điểm là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, người trúng đấu giá tự chịu theo quy định)

- Nơi có tài sản:

+ Xe ô tô Uoát biển kiểm soát 97A- 0047 để tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 9, phường Sông Cầu TP Bắc Kạn.

+ Xe ô tô TOYOTA COLLA, Biển kiểm soát 97A- 0172 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4, phường Minh Khai TP Bắc Kạn.

+ Xe ô tô TOYOTA CAM RY, Biển kiểm soát: 97M - 000.82 để tại Trường phổ thông dân tộc Nội trú. Địa chỉ: Tổ 17 phường Sông Cầu TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản giải quyết trước 01 (một) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (05/11/2020 và 06/11/2020).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 28/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 10/10/2020, 11/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 13/11/2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

6.1. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

6.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá cả lô

6.3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá:

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

* Cách thức bỏ phiếu:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư pháp, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.