(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 94/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 28/10/2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn;

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn. Địa chỉ: số 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

3. Tài sản đấu giá: Lô hàng đồng hồ nước phế thải thanh lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

4. Đặc điểm tài sản

Ngày 13/11/2020, đấu giá lô hàng đồng hồ nước phế thải thanh lý tại TPHCM ảnh 1
Ngày 13/11/2020, đấu giá lô hàng đồng hồ nước phế thải thanh lý tại TPHCM ảnh 2

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản nêu trên là tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn đưa ra đấu giá theo Quyết định số 105/QĐ –CNCL –TCHC ngày 14/7/2020.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản:

- Giá khởi điểm: 2.071.605.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm lẻ năm ngàn đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

- Tiền đặt trước: 414.321.000 đồng (Bốn trăm mười bốn triệu, ba trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

-Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 02/11/2020 đến 17h00 ngày 06/11/2020. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 02/11/2020 đến 16h30 ngày 10/11/2020. (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 10/11/2020, ngày 11/11/2020 và 12/11/2020 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá: vào lúc 10h00 ngày 13/11/2020.

10. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 10/11/2020, ngày 11/11/2020 và 12/11/2020 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.