(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản ủy quyền như sau:
Ngày 13/11/2020, đấu giá Bò sữa giống tại TPHCM ảnh 1