(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Kho bạc nhà nước Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Kho bạc nhà nước Kiên Giang.

Địa chỉ: Lô H19-3 đường 3 tháng 2, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Tên tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế gồm:

Một máy phát điện G-POWER 30KVA đã hư hỏng tại KBNN Phú Quốc - Kiên Giang.

3. Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn.).

(Tài sản đấu giá được xuất hóa đơn công sản theo quy định).

4. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

5. Phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Bước giá: 1.000.000 đồng.

5. Thời gian xem tài sản: Ngày 09 và 10/11/2020 tại nơi có tài sản. (giờ hành chính).

6. Thời gian bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 13 giờ, 30 phút ngày 12/11/2020.

7. Tiền đặt trước và phí hồ sơ nộp tiền mặt tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú. Thời gian nộp Từ 13 giờ 30 phút ngày 10/11/2020 đến 13 giờ 30 phút ngày 12/11/2020.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Theo điều 38 của Luật đấu giá.

- Yêu cầu khách hàng đọc kỹ Quy chế đấu giá trước khi đăng ký.

9. Tổ chức đấu giá: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13/11/2020 tại Công ty.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ và đăng ký tại Công ty. Địa chỉ: 424 Lâm Quang Ky, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0918576061 (Hoàng).