(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2020 do Bưu Điện tỉnh Đắk Lắkủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Bưu Điện tỉnh Đăk Lăk, địa chỉ: 286 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá - Giá khởi điểm: 04 xe ô tô đã qua sử dụng, ngoại quan tổng thể xe đã cũ, xuống cấp, hư hỏng có bàn giao giấy tờ xe cụ thể như sau:

3.1. Tài sản 01:

- Xe ô tô Ford Transit 16 chỗ ngồi, năm sản xuất 2004, biển số: 47B-029.13, xuất sứ: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 75.833.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi ba ngàn đồng).

3.2. Tài sản 02:

- Xe ô tô Suzuki 02 chỗ ngồi, năm sản xuất 2005, biển số: 47L-5375, xuất sứ: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 34.667.000 đồng (Ba mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

3.3. Tài sản 03:

- Xe ô tô Suzuki 02 chỗ ngồi, năm sản xuất 2003, biển số: 47L-4604, xuất sứ: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 27.967.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

3.4. Tài sản 04:

- Xe ô tô Suzuki 02 chỗ ngồi, năm sản xuất 2003, biển số: 47C-036.64, xuất sứ: Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 27.967.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

* Ghi chú: Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20 % theo giá khởi điểm của tài sản.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/TS 01; 100.000 đồng/TS 02, 03, 04.

4. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ và tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 09/11/2020 và 10/11/2020 (Trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản.

7. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2020 (Trong giờ hành chính), tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2020 (Trong giờ hành chính), vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam.

9. Thời gian và địa điểm công bố giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 13/11/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng đã đăng ký.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.