(BĐT) - Công ty CP Thẩm định giá và DVTC Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2018 do Công ty CP Du Lịch – Dịch vụ Hội An ủy quyền như sau:
Ngày 13/11/2018, đấu giá dây chuyền máy móc đã qua sử dụng của xí nghiệp giặt Hội An (Quảng Nam) ảnh 1