(BĐT) - Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2021 như sau:
Ngày 13/10/2021, đấu giá lô phế liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 1