(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2020 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:
Ngày 13/10/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Điện Biên ảnh 1
Ngày 13/10/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Điện Biên ảnh 2