(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 02 ô đất tại khu đất thu hồi của Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (cũ) tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 13/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất – (Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điệm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 22/9/2020 đến 10/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/9/2020 và 25/9/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 22/9/2020 đến 17h00’ ngày 10/10/2020, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/10/2020 đến 17h00’ ngày 12/10/2020 nộp tiền vào tài khoản số 18001011222668, mở tại Ngân hàng MSB Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 13h30’ ngày 13/10/2020 (thứ ba) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842215).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.