(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/10/2020 như sau:
Ngày 13/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ ảnh 1