(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/01/2016. 
Ngày 13/1: Có 6/185 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 13/1: Có 6/185 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 179 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/01/2016 đến ngày 20/01/2016; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Hùng Cường (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/01/2016; Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty CP (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2016 đến ngày 26/01/2016, trong khi đóng thầu ngày 25/01/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian mở thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến đóng thầu 10 giờ ngày 27/01/2016 và mở thầu 14 giờ ngày 27/01/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 05 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp có giá trị gói thầu không quá 05 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.