(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 13/1/2022, đấu giá xe ô tô Chevolet tại TP.HCM ảnh 1