(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2022 như sau:
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải An, TP. Hải Phòng ảnh 1