(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2022 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

Địa chỉ: Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Số điện thoại: 0966 607 744

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Hóa

Địa chỉ: Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 11/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/12/2021 - 16:30 10/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản số 220/TB-ĐGTS ngày 16/12/2021 thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 13/01/2022

Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Hóa

Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ảnh 4
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 90 lô đất tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ảnh 5