(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất trên địa bàn thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng

Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ảnh 4