(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2022 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

Địa chỉ: Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Số điện thoại: 0966 607 744

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa

Địa chỉ: Đường Lê Quốc Sản, Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 11/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/12/2021 - 16:30 10/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản số 221/TB-ĐGTS ngày 16/12/2021 thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 13/01/2022

Địa điểm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa

Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ảnh 2
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ảnh 3
Ngày 13/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ảnh 4