(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2020 do Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương ủy quyền như sau:
Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội ảnh 5