(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 khu vực khoáng sản, vào ngày 13/1/2020 cụ thể như sau:

1. Quặng sắt mỏ Bắc Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản):

- Giá khởi điểm: 12.300.000.000 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước:  2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020, tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020, hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13 giờ 30’, ngày 13/01/2020, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản):

- Giá khởi điểm: R = 2% (Hai phần trăm).

- Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020, tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020, hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 13/01/2020, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản):

- Giá khởi điểm: R = 2% (Hai phần trăm).

- Tiền đặt trước: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2020, tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 09/01/2019, hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00, ngày 13/01/2020, tại trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Cục Kinh tế địa chất và Khoáng sản.

Đ/c: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39330735.