(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 506 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/6/2019.
Ngày 13/06: 2/506 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13/06: 2/506 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 504 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - Công ty TNHH (TP. Hà Nội) đăng tải TBMCH Gói thầu CX-02/2019 Cây xanh cách ly lô 03, 04, 05, 09, 10, 13 (Số thông báo là: 20190631558 - 00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Hạ Long TKV (tỉnh Quảng Ninh) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng (Số thông báo là: 20190625630 - 00), dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/6/2019 đến ngày 02/7/2019 là chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.