(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 422 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/3/2016. 
Ngày 13/03: Có 4/422 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 13/03: Có 4/422 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 418. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) dự kiến phát HSMT từ ngày 13/3/2017; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai dự kiến phát HSYC từ ngày 16/3/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Công ty Điện lực Hà Nam thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.