(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/3/2019. 
Ngày 13/03: Có 2/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13/03: Có 2/417 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 415 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Công ty Điện lực Yên Bái đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190326528-00, thời điểm đăng tải: 08 giờ 45 ngày 13/03/2019), dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/03/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Thí nghiệm cọc khoan nhồi, tường vây (số thông báo là: 20190330626-00), nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.