Ngày 12/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2022 do UBND huyện Anh Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Anh Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai: Quyền sử dụng 03 lô đất ở tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn

03


xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn

3,110,400,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 17:00 07/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 17/08/2022 - 17:00 09/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo chi tiết đính kèm

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 12/09/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư