Ngày 12/1/2022, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/1/2022 do BIDV Chi nhánh Quận 3, TP.HCM ủy quyền như sau:

Chuyên đề