(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2021 do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới phía Nam Sông Đào và các khu tái định cư: Phạm Ngũ Lão II, Trầm Cá, Đồng Quýt, Cửa Nam- TP Nam Định (112 thửa).

Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định

Ngày 12/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 112 thửa đất tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 12/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 112 thửa đất tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 12/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 112 thửa đất tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 12/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 112 thửa đất tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 12/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 112 thửa đất tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 5