(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Hội đồng thanh lý tài sản cây gõ tại Đình Thạnh Đức ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Hội đồng thanh lý tài sản cây gõ tại Đình Thạnh Đức. Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản đấu giá: 

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

I

Cây Gõ

Cây

1

1

Cấp kính thân cây Chu vi ≥ 170cm, tương đương đường kính ≥54cm

m3

2,2282

2

Cấp kính thân cây Chu vi = 100cm đến <170cm, tương đương đường kính = 32cm đến <54cm

m3

1,1423

3

Cấp kính thân cây Chu vi <100cm đến ≥32cm, tương đương đường kính từ <32cm đến ≥10cm

m3

0,4074

4

Gốc cây gõ

Gốc

1

5

Củi & Bao bì

Ster

3

Giá khởi điểm:42.821.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn đồng chẵn).

(Kèm theo chứng thư thẩm định giá số 19203-19/BC-TĐG-NOVA ngày 15/8/2019).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 04/9/2019 đến hết ngày 06/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Đình Thạnh Đức (liên hệ UBND xã Thạnh Đức để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/8/2019 đến hết 17 giờ ngày 09/9/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 6.423.150 đồng (15% giá khởi điểm của tài sản).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/8/2019 đến hết 17 giờ ngày 09/9/2019, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND, Giấy ĐKKD (nếu có), mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 12/9/2019 (thứ năm) tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hơp danh Khải Hưng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp (không hạn chế số vòng đấu) tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: 159 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.