(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 12/9/2019 do Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội ủy quyền như sau:

 1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.3782.0483.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 12/9/2019. Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

STT

TÊN TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM

(Đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC

(Đồng)

1

Lô 1: Hàng hóa các loại tịch thu tại516 quyết địnhxử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 272/QĐ-QLTTHN ngày 02/6/2019

5.584.867.330

1.100.000.000

2

Lô 2: Hàng hóa các loại tịch thu tại232 Quyết địnhxử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 297/QĐ-QLTTHN ngày 25/6/2019

2.322.392.145

400.000.000

Tổng giá khởi điểm: 7.907.259.475 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm đồng./.)

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,... do người mua được tài sản chịu.

  Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

  Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội và kho thuê để than tại Mỹ Đức, Hà Nội.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 27/8/2019 đến ngày 09/9/2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và trình tự đấu giá nếu có sai sót.