(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 45, Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

1) Khu đất đường Lê Duẩn, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 140,4m2 đất, thuộc thửa đất số 413, tờ bản đồ số 36 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 06/6/2017).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.838.538.000đồng (Một tỷ tám trăm ba mươi tám triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng).

2) Khu đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tọa lạc tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 46m2 đất, thuộc thửa đất số 373, tờ bản đồ số 22 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 10/4/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.220.242.000đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu hai trăm bốn mươi hai ngàn đồng).

3) Khu đất đường Hoàng Ngọc Phách, tọa lạc tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 89,9m2 đất, thuộc thửa đất số 435, tờ bản đồ số 37 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Long Xuyên lập ngày 01/3/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 548.749.600đồng (Năm trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm đồng).

4) Khu đất đường Đinh Liệt, tọa lạc tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 90m2 đất, thuộc thửa đất số 349, tờ bản đồ số 13 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 10/4/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.809.360.000đồng (Một tỷ tám trăm lẻ chín triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

5) Khu đất Ban Quản lý chợ, tọa lạc tại đường Hồ Quý Ly, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 267,3m2 đất, thuộc thửa đất số 260, tờ bản đồ số 12 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 10/11/2017).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 5.680.125.000đồng (Năm tỷ sáu trăm tám mươi triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

6) Khu đất đường Trịnh Đình Thước, tọa lạc tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 56,7m2 đất, thuộc thửa đất số 449, tờ bản đồ số 16 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 06/6/2017).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 952.560.000đồng (Chín trăm năm mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

* Đối với 06 khu đất trên: Sau khi tổ chức đấu giá, trường hợp khu đất có tăng thêm diện tích do đo đạc thì người trúng đấu giá được giao bổ sung phần diện tích tăng thêm theo đơn giá đất trúng đấu giá.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/9/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 29 và 30/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.

Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.