(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Đấu giá quyền sử dụng đất ở (Đất ONT) tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 190, tờ bản đồ số 30: diện tích: 75m2 (thuộc cụm dân cư ấp 2, xã Mỹ Tân).

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 2.668.811 đồng/m2 = 200.161.000đ (hai trăm triệu, một trăm sáu mươi một ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

+ Thửa số 518, tờ bản đồ số 30: diện tích: 571,3m2 (giáp Bưu điện cũ thuộc ấp 2, xã Mỹ Tân).

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 2.995.389 đồng/m2 = 1.711.266.000đ (một tỷ, bảy trăm mười một triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 170.000.000đ (một trăm bảy mươi triệu triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

b. Đấu giá quyền sử dụng đất ở (Đất ONT) tại xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 101, tờ bản đồ số 17: diện tích: 331,1m2 (thuộc bến xe Mỹ Trung cũ, ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung).

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 1.575.052 đồng/m2 = 521.500.000đ (năm trăm hai mươi một triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

c. Đấu giá quyền sử dụng đất ở (Đất ONT) trong khu trung tâm chợ Thiên Hộ, ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 179, tờ bản đồ số 6: diện tích: 100m2.

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 5.727.926 đồng/m2 = 572.793.000đ (năm trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi ba ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

+ Thửa số 180, tờ bản đồ số 6, diện tích: 100m2.

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 5.727.926 đồng/m2 = 572.793.000đ (năm trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi ba ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

d. Đấu giá quyền sử dụng đất ở (Đất ONT) trong khu dân cư Hậu Mỹ Bắc A, ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 880, tờ bản đồ số 7. diện tích: 120m2 (thuộc Lô C3 Khu dân cư Hậu Mỹ Bắc A).

- Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 2.552.910 đồng/m2 = 306.349.000đ (ba trăm lẽ sáu triệu, ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

+ Thửa số 169, tờ bản đồ số 7, diện tích: 120m2 (thuộc Lô B Khu dân cư Hậu Mỹ Bắc A). Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ: 2.552.910 đồng/m2 = 306.349.000đ (ba trăm lẽ sáu triệu, ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

e. Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 190, tờ bản đồ số 16, diện tích: 5.076,2 m2 (giáp Trung tâm y tế huyện Cái Bè thuộc ấp Hoà Phúc, xã Hoà Khánh).

- Giá khởi điểm đấu giá cho thuê QSDĐ (thời gian thuê đất là 20 năm; hình thức: thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê) là: 3.582.623 đồng/m2 = 18.186.111.000đ (mười tám tỉ, một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm mười một ngàn đồng)

- Tiền đặt trước: 1.800.000.000đ (một tỷ tám trăm triệu đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

2. Bước giá, Hình thức, Phương thức đấu giá:

+ Bước giá: 5% giá khởi điểm trên từng tài sản;

+ Hình thức đấu giá: trực tiếp bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá;

+ Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên.

3. Điều kiện, Đối tượng, Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối tượng:

- Tài sản tại mục a, b, c, d: Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất.

- Tài sản tại mục e: Tất cả các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất theo qui định tại Điều 56 Luật đất đai 2013.

+ Điều kiện:

- Tài sản tại mục a, b, c, d: Tổ chức, Cá nhân có đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản hiện hành;

- Tài sản tại mục e: Tất cả các tổ chức trong nước đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật đất đai 2013; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. Có dự án đầu tư hoặc có phương án sử dụng đất phù hợp với qui hoạch sử dụng đất.

+ Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13, đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi đăng ký mang theo CMND, các giấy tờ có liên quan và nộp tiền phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 05 ngày làm việc trong giờ hành chính, các ngày: 3, 4, 5, 6, và 9/9/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong 03 ngày làm việc, các ngày: 5, 6, và 9/9/2019. Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang.

6. Thời gian địa điểm xem tài sản: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý, xem tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản trong giờ hành chính, vào các ngày và địa điểm như sau: ngày 05/9/2019 tại trụ sở UBND xã Hậu Mỹ Bắc A, ngày 06/9/2019 tại trụ sở UBND xã Mỹ Trung và trụ sở UBND xã Mỹ Tân, ngày 09/9/2019 tại trụ sở UBND xã Hoà Khánh.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào 12/9/2019 tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang- Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn.