(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kiến Tường ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 25 lô đất thuộc khu dân cư cặp đường vào trường Chính Trị, phường 1, TX. Kiến Tường, Long An. Diện tích: từ 92,5 m2 đến 100,0 m2/ lô. Giá khởi điểm: từ 360.750.000 đồng/ lô đến 390.000.000 đồng/lô. Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị (ODT). Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Bán đấu giá từng lô đất. Giá trị lô đất trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí,… liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/ hồ sơ/ lô đất.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Hạn chót tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ đăng kí: từ ngày thông báo đến ngày 09/9/2019 (Trong giờ hành chính)

Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 09/9; 10/9 và đến 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2019.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam theo số tài khoản: 118002678206 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh 3, TP Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00 phút ngày 11/9/2019.

Thời gian xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kiến Tường để xem tài sản từ ngày ra thông báo đến ngày 09/9/2019 (trong giờ hành chính)

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 12/9/2019 tại hội trường Phòng Tài Chính – Kế hoạch Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình nộp đơn đăng ký, bản pho to: CMND, hộ khẩu, giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,… liên hệ trực tiếp:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 1, TX. Kiến Tường, LA. Điện thoại: 0272. 3841261

2. Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0898469639. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT KHU DÂN CƯ CẶP ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

STT

Vị trí đất

Số lô

Diện tích (m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/ lô)

Tiền đặt trước
(đồng/lô)

Bước giá
(đồng/lô)

I

KHU C

13

1.207,10

4.707.690.000

941.538.000

1

Từ lô 8 đến lô 14

7

93

3.900.000

362.700.000

72.540.000

15.000.000

2

Từ lô 16 đến lô 19

4

92,5

3.900.000

360.750.000

72.150.000

15.000.000

3

Lô 6

1

93,3

3.900.000

363.870.000

72.774.000

15.000.000

4

Lô 15

1

92,8

3.900.000

361.920.000

72.384.000

15.000.000

II

KHU D

1

96,5

376.350.000

75.270.000

1

Lô 5

1

96,5

3.900.000

376.350.000

75.270.000

15.000.000

III

KHU E

6

600

2.340.000.000

468.000.000

1

Từ lô 3 đến lô 8

6

100

3.900.000

390.000.000

78.000.000

15.000.000

IV

KHU F

5

500

1.950.000.000

390.000.000

1

Từ lô 2 đến lô 6

5

100

3.900.000

390.000.000

78.000.000

15.000.000

Tổng

25

2.403,60

9.374.040.000

1.874.808.000