(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 12/9/2019 do Hội đồng xử lý bán đấu giá tài sản huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý bán đấu giá tài sản huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0915.012.569.

3. Tài sản bán đấu giá: 30m3 đá sarpentin (nguyên khai) tập kết tại: đồi Suối Tôm, khu Tân Hồi, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan. Khách hàng trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sang tên đổi chủ, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định và chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí, chi phí công chứng... phát sinh.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá bằng hình thức lời nói theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 09/09/2019 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 05/09/2019 đến hết ngày 06/09/2019 tại nơi tập kết tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/09/2019 đến hết ngày 11/09/2019.

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 12/09/2019.

- Địa điểm: tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).